TAK, chcę otrzymywać bezpłatnie informacje o nowościach w serwisie Uniwersytet.pl

analiza potrzeb

Sygnałami wskazującymi na występowanie potrzeb szkoleniowych mogą być m.in. wyniki okresowej oceny efektów pracy, zgłoszenie przez pracowników potrzeb szkoleniowych, zmiany zachodzące na rynku krajowym i międzynarodowym, czego konsekwencją może być wprowadzanie nowej technologii oraz zmian organizacyjnych.

Realizacja programu rozwoju potencjału pracownika umożliwia określenie:

 • priorytetowych obszarów rozwoju dla całej firmy,
 • konkretnych obszarów, gdzie będzie potrzebne wsparcie,
 • kompetencji wymaganych na poszczególnych stanowiskach,
 • obecnego poziomu kompetencji pracowników w odniesieniu do listy wymagań.

  Przeprowadzając rzetelną analizę potrzeb szkoleniowych konieczne wydaje się uwzględnienie czterech typów działania analitycznego, a mianowicie:
 • efektywności pracy pracowników organizacji,
 • wymagań stawianych na określonym stanowisku,
 • funkcjonowania organizacji jako całości,
 • opinii zatrudnionych.

  Dokonując analizy potrzeb szkoleniowych konieczne jest także ścisłe określenie celów szkolenia, które w przyszłości przełożą się na jego efektywność. W tym celu najlepiej jest wyróżnić określone kryteria. Dla przykładu można wskazać tu:
 • kryterium wiedzy, według którego określa się zakres wiedzy, której przekazanie stanowi cel szkolenia,
 • kryterium umiejętności, według którego ocenia się zakres umiejętności praktycznych, których przekazanie stanowi cel szkolenia,
 • kryterium nastawienia, według którego wskazuje się postawy pracowników, które powinny zostać przez nich przyjęte w toku szkolenia.
 • © 2004 Tomasz Horoszkiewicz