TAK, chcę otrzymywać bezpłatnie informacje o nowościach w serwisie Uniwersytet.pl

elementy systemu szkoleń

Elementy systemu szkoleniowego dotyczą zarówno jego podmiotowego, jak i przedmiotowego zakresu.

Aby poszczególne elementy szkolenia przyniosły oczekiwane efekty muszą zawierać w sobie pewien zbiór podstawowych zadań, czy czynności. Propozycje przedstawione poniżej mają oczywiście charakter przykładowy, niemniej jednak mogą posłużyć do zbudowania struktury dopasowanej do własnych potrzeb.

Na elementy podmiotowe składają się następujące osoby i związane z nimi czynności:

 • menedżer szkolenia wraz z pracownikami:
 • zebranie informacji od kierowników liniowych o potrzebach szkolenia;
 • ustalenie listy uczestników szkolenia;
 • sformułowanie celów cząstkowych i końcowych dla poszczególnych profilów szkolenia;
 • pozyskiwanie wykładowców i instruktorów jako nauczycieli;
 • przy braku własnej infrastruktury dydaktycznej ulotkowanie szkolenia w firmie zajmującej się szkoleniem pracowników;
 • uczestnicy szkolenia:
 • zgłoszenie deklaracji uczestnictwa w szkoleniu;
 • uczestnictwo w zajęciach;
 • czytanie lektur, wykonywanie zadań przewidzianych programem szkolenia;
 • wykładowcy, instruktorzy, opiekunowie grup:
 • sprecyzowanie końcowych celów operacyjnych poszczególnych przedmiotów, wykładów, zajęć;
 • strukturalizacja materiału szkolenia;
 • prowadzenie zajęć;
 • konsultacje, opieka, informowanie przełożonych o przebiegu szkolenia;
 • Z kolei wśród przedmiotowych elementów szkoleń wskazać można:
 • cel ogólny
 • określenie sposobu szkolenia oraz efektu końcowego (podstawą powinien być zapis w planie strategicznym firmy);
 • metody i formy szkolenia
 • dostosowanie metod i form do profilu szkolenia;
 • opracowanie pomocy dydaktycznych;
 • infrastruktura dydaktyczna
 • dostosowanie do wymogów dydaktyki sal wykładowych i stanowisk pracy;
 • pozyskiwanie pomocy dydaktycznych;
 • zasoby materiałowe
 • pozyskiwanie niezbędnych środków finansowych;
 • ustalenie i pozyskanie zabezpieczenia logistycznego dla przebiegu procesu szkolenia;
 • ułatwienia
 • zgromadzenie zarządzeń i wytycznych zespołu kierowniczego w sprawie organizacji i przebiegu szkolenia.

 • © 2004 Tomasz Horoszkiewicz