TAK, chcę otrzymywać bezpłatnie informacje o nowościach w serwisie Uniwersytet.pl

ocena skuteczności szkoleń

Programy szkolenia i doskonalenia kadr powinny zawsze podlegać ocenie. Po zakończeniu szkolenia nietrudno uzyskać mierniki oceny, jednakże ważniejsze są faktyczne wyniki pracy przeszkolonego pracownika.
Ocenę wyników szkolenia można prowadzić na czterech poziomach:

  • pytając o zadowolenie tych, którzy w nim uczestniczyli - będzie to ich subiektywna ocena wiedzy trenera i jego sposobu nauczania,

  • pytając, czy zmieniły się postawy, czy pracownicy mają nowe umiejętności bądź potrzebną wiedzę - można to sprawdzić, testując nabytą wiedzę i umiejętności w określonym czasie (trzy do sześciu miesięcy po szkoleniu),

  • pytając o faktyczną zmianę w wykonywaniu pracy; ta zmiana może być bezpośrednio zaobserwowana przez przełożonego, bądź też można o niej wnioskować na podstawie polepszających się z czasem wyników ocen pracowniczych,

  • pytając o całościowy wpływ szkolenia na firmę. Tutaj rozważać można: ilość skarg, ilość absencji, ewentualną poprawę efektywności, zwiększoną wydajność, stosunek kosztów szkoleń do zwiększonych zysków wypracowywanych przez przeszkolonych; ocena tego elementu jest najtrudniejsza, jako że nie ma bezpośrednich wskaźników tego, na ile szkolenie pomogło w zmianach w firmie.
    Najczęściej o ocenę szkolenia pytani są jego uczestnicy. Opinię tego rodzaju uzyskuje się zazwyczaj za pomocą kwestionariuszy. Przygotowując kwestionariusz należy pamiętać, aby pytać się o to, jaki jest lub był wpływ szkolenia na osiągnięcia zakładanych celów, nie za o same osiągnięcia. Należy również ograniczyć się tylko do takich pytań, na które uczestnicy szkolenia potrafiliby odpowiedzieć.

    Ocenę szkolenia, w tym ocenę efektywności programów szkolenia, można uzyskać także od realizujących je wykładowców i instruktorów. Ocena efektywności programów przez oszacowanie stopnia w jakim realizują one wytyczone cele, uzyskane na tej drodze, ma duże znaczenie. Przede wszystkim prowadzi do uzasadnienia wydatków poniesionych na szkolenie oraz pozwala zidentyfikować obszary, które dzięki szkoleniu mogą być usprawnione.

  • © 2004 Tomasz Horoszkiewicz