TAK, chcę otrzymywać bezpłatnie Informacje na temat naszego serwisu
txt html

oczekiwane efekty

Spodziewane efekty szkoleń należy rozpatrywać w dwóch, zazębiających się aspektach - z punktu widzenia pracowników oraz z punktu widzenia organizacji.

Efekty szkolenia w wymiarze pracowniczym powinny odegrać bardzo dużą rolę w procesie motywacyjnym. Jak bowiem wynika z badań, uczestnictwo w szkoleniach jest jednym z najwyżej cenionych przez personel bodźców niematerialnych. Wpływają one pozytywnie na nastawienie pracownika do pracy, czyniąc go przy tym bardziej wydajnym i użytecznym dla jednostki.

Motywowanie pracowników poprzez szkolenia może przynosić też wymierne efekty w sytuacji, gdy pogłębianie wiedzy i wykorzystywanie nowych umiejętności wiąże się w perspektywie z lepszym wynagrodzeniem.

Z punktu widzenia organizacji konsekwentne rozwijanie zasobów ludzkich poprzez szkolenia, treningi, sesje edukacyjne także powinno przełożyć się na wymierne korzyści, wśród których wskazać można między innymi:

  • przyczynianie się do wzrostu zaangażowania pracowników, gdyż w trakcie szkoleń przedstawia się im wartości cenione przez firmę, co jednoczenie wzmaga identyfikację z przedsiębiorstwem, ponieważ ludzie lepiej rozumieją cele i zasady jego działania;
  • poprawianie komunikacji z pracownikami, szczególnie gdy organizuje się wspólne warsztaty kierownictwa i personelu, podczas których rozwiązuje się konkretne problemy;
  • zwiększanie konkurencyjności firmy oraz jej lepsze dostosowanie do zmieniającej się sytuacji na rynku.

    Warto pamiętać, iż na efektywność szkoleń istotny wpływ ma też sposób ich przeprowadzania. Wczesny ranek (rozruch) oraz późne popołudnie (zmęczenie po dniu pracy) to czas, gdy grupę trzeba aktywizować. Poziom przyswajania wiedzy przez uczestników może być bowiem niższy od oczekiwanego przez prowadzącego.
    Aby zwiększyć efektywność grupa powinna znać czas i plan prezentacji. Prowadzący natomiast musi się go trzymać. W wypadku dłuższego wystąpienia zawsze warto zrobić przerwę, nie dłuższą jednak niż 10 minut, żeby nazbyt nie rozproszyć uczestników. Od prowadzącego należy także oczekiwać punktualności oraz pilnowania dyscypliny czasowej słuchaczy.

     

  • © 2004 Tomasz Horoszkiewicz