TAK, chcę otrzymywać bezpłatnie informacje o nowościach w serwisie Uniwersytet.pl

pojęcie szkolenia

Samo określenie szkolenie oznacza ogólnie proces rozwijania umiejętności i zdobywania kompetencji.

W aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji szkolenie rozumiane jest jako pewien element systemu kadrowego, skierowany na utrzymanie i poprawę efektywności pracowników w firmie.

© 2004 Tomasz Horoszkiewicz