TAK, chcę otrzymywać bezpłatnie informacje o nowościach w serwisie Uniwersytet.pl

podstawowe zasady prowadzenia szkoleń

Szkolenie powinny charakteryzować następujące cechy:

 • jasność i prostota wypowiedzi,
 • zwięzłość i dyscyplina wykładu,
 • poprawność merytoryczna i językowa oraz jednoznaczność wypowiedzi.

  Wybór stylu zależy od celu i charakteru prezentacji oraz grona słuchaczy. Tym elementom ma być podporządkowana prezentacja. Prezentującym można zalecić stosowanie pewnych zasad służących zwiększeniu zrozumienia treści przez słuchaczy, a mianowicie:
 • budowanie zdań raczej w formie czynnej, nie biernej - daje im to większą siłę,
 • używanie zdań twierdzących - wymagają mniej czasu na zrozumienie i są łatwiej zapamiętywane,
 • stosowanie łączników między częściami zdania,
 • zadawanie pytań, a przez to zachęcanie do wspólnego działania,
 • akcentowanie istotnych kwestii przez powtarzanie słów/zdań, zmieniając tempo, modulację głosu,
 • robienie podsumowań (krótkie przeglądy głównych kwestii),
 • posługiwanie się ciszą - ona zmusza do mylenia i wzmacnia wypowiedź,
 • dbanie o zgodność wypowiedzi werbalnych z niewerbalnymi.
 • © 2004 Tomasz Horoszkiewicz