USŁUGI

Nasz zespół posiada gruntowną wiedzę zdobytą na renomowanych uczelniach, która została ugruntowana podczas praktyki zawodowej. Nasza wiedza jest na bieżąco aktualizowana i rozbudowywana.

Jesteśmy w stanie przygotować każde szkolenie, z zakresu prawa i zarządzania zasobami ludzkimi.

Specjalizujemy się w zagadnieniach z zakresu: prawa pracy, prawa rodzinnego, zarządzania potencjałem tkwiącym w człowieku. Nie tylko od strony kształtowania umiejętności twardych, ale i miękkich. Nasze szkolenia pozwalają odnaleźć silne strony każdego człowieka, odnowić energię, wypocząć, przygotować się do stawianych wyzwań.

Ideałem, który pozwala osiągnąć najlepsze efekty ze współpracy jest partnerstwo pomiędzy naszym zespołem a osobą prowadzącą sprawy personalne w danej organizacji (niezależnie od tego, czy jest to firma, fundacja, czy gmina). Dlatego zapraszam serdecznie do nawiązywania osobistego kontaktu (mailem lub telefoniczni). Proszę pisać o swoich potrzebach, wątpliwościach. Pozwoli nam to na nawiązanie kolejnej cennej znajomości, a także na przygotowywanie w przyszłości szkoleń "na miarę".

Organizujemy szkolenia na tematy, które zostały nam zasygnalizowane przez naszych partnerów. Nie stoi zatem nic na przeszkodzie, abyśmy opracowali program na temat zaproponowany przez Ciebie.

 

kontakt


© 2004 Tomasz Horoszkiewicz