TAK, chcę otrzymywać bezpłatnie informacje o nowościach w serwisie Uniwersytet.pl

Serwis opracowany został na podstawie następujących materiałów:

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków 1997, Bańka W., Zarządzanie personelem. Teoria i praktyka. Toruń 2000, Bieniok H. (red.), Metody sprawnego zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, Dobek - Ostrowska B. (red.), Współczesne systemy komunikowania. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, Dubel - Borycka M., Zanim rozpoczną się szkolenia, cz. 3, "Personel" 2001, nr 5, Dunaj B., Popularny słownik języka polskiego, Wyd. Wilga, Warszawa 2000, Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999, Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1997, Iwankiewicz - Rak B., Bednarska - Olejniczak D., Jakoć w usługach - zespołowe metody kształtowania jakoci usług [w:] S. Sty (red.), Teoria i praktyka marketingu. Materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Instytut Marketingu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 25 czerwca 1999 r., "Prace Naukowe AE" 1999, nr 826, Jasiński Z. (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, Lanz K., Zatrudnianie i zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 1998, Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wrocław 1995, Penc J., Leksykon biznesu, Warszawa 1997, Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999, Skalik J., Metody i techniki organizatorskie, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996, Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Warszawa 1999.

© 2004 Tomasz Horoszkiewicz